Łazarewicz, Latkowski i Wprost muszą przeprosić MDI.

Cezary Łazarewicz, Sylwester Latkowski i „Wprost” muszą przeprosić naszą firmę MDI za liczne nieprawdziwe informacje zamieszczane na łamach „Wprost”. Jest to kolejny prawomocny wyrok stwierdzający, że Cezary Łazarewicz świadomie i celowo kłamał w swoich publikacjach na nasz temat w czym wspierał go Sylwester Latkowski. Obszerne przeprosiny dotyczą dwóch publikacji z 2013 roku: „Znaleść haki na ministra” i „MDI i media”. Sąd ustalił, że wszystkie zarzuty w stosunku do nas były nieprawdziwe a Łazarewicz, Latkowski i „Wprost” mają dodatkowo zapłacić oprócz przeprosin 20 tysięcy złotych na rzecz Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą̨”.

Sąd po trwającym 4 lata procesie nakazał w prawomocnym wyroku:

1. Cezaremu Łazarewiczowi zamieszczenie oświadczenia o następującej treści:„Przepraszam spółkę̨ MDI za to, że w artykule pt.: „Znaleźć́ haki na ministra” zamieszczonym w czasopiśmie „Wprost” nr 38 z daty 16-22 września 2013 roku, kilkakrotnie bezpodstawnie pomówiłem ją o postępowanie niezgodne z etyką i prawem. Oświadczam, że: twierdzenia jakoby spółka MDI szukała lub zbierała haki na ministra Mikołaja Budzanowskiego, rozpuszczała wśród dziennikarzy fałszywe pogłoski na temat ministra Mikołaja Budzanowskiego oraz rozpowszechniała nieprawdziwe informacje o przetargu PZU nie znajdują̨ potwierdzenia w stanie faktycznym. Cezary Łazarewicz”;

2. Cezaremu Łazarewiczowi zamieszczenie oświadczenia o następującej treści: „Przepraszam spółkę̨ MDI za to, że w artykule pt.: „MDI i media” zamieszczonym w czasopiśmie „Wprost” nr 39 z daty 23-29 września 2013 roku, naruszyłem dobro osobiste spółki MDI w postaci dobrej sławy. Oświadczam, że twierdzenia jakoby spółka MDI na każdego miała haczyk, a kto zacznie z nią̨ współpracę, boi się̨ ją zerwać́, by o jej kulisach nie dowiedzieli się̨ inni, nie znajdują̨ potwierdzenia w stanie faktycznym. Cezary Łazarewicz”;

3. Sylwestrowi Latkowskiemu zamieszczenie oświadczenia o następującej treści: „Przepraszam spółkę̨ MDI za to, że będąc redaktorem naczelnym tygodnika „Wprost” dopuściłem do opublikowania w czasopiśmie „Wprost” nr 38 z daty 16-22 września 2013 roku artykułu pt.: „Znaleźć́ haki na ministra”, w którym to artykule kilkakrotnie bezpodstawnie pomówiono spółkę̨ o postępowanie niezgodne z etyką i prawem. Zamieszczając rzeczony artykuł w czasopiśmie, którego byłem redaktorem naczelnym, przyczyniłem się̨ do rozpowszechniania opinii o spółce MDI, naruszających dobro osobiste spółki w postaci dobrej sławy. Sylwester Latkowski”;

4. Sylwestrowi Latkowskiemu zamieszczenie oświadczenia o następującej treści: „Przepraszam spółkę̨ MDI za to, że będąc redaktorem naczelnym tygodnika „Wprost”, dopuściłem się̨ do opublikowania w czasopiśmie „Wprost” nr 39 z daty 23-29 września 2013 roku artykułu pt.: „MDI i media”. Zamieszczając rzeczony artykuł w czasopiśmie, przyczyniłem się̨ do rozpowszechniania opinii o spółce nie znajdujących potwierdzenia w stanie faktycznym, czym naruszone zostało dobro osobiste spółki MDI w postaci dobrej sławy. Sylwester Latkowski”;

5. Agencję Wydawniczo-Reklamową „WPROST”: zamieszczenie oświadczenia o następującej treści: „Przepraszamy spółkę̨ MDI za to, że w czasopiśmie „Wprost” nr 38 z daty 16-22 września 2013 roku, zamieszczony został artykuł pt.: „Znaleźć haki na ministra”, w którym kilkakrotnie bezpodstawnie pomówiono ją o postępowanie niezgodne i z etyką i prawem. Zamieszczając rzeczony artykuł w czasopiśmie, którego jesteśmy wydawcą, przyczyniliśmy się̨ do rozpowszechniania opinii o spółce MDI, naruszających dobro osobiste spółki w postaci dobrej sławy. Agencja Wydawniczo – Reklamowa WPROST wydawca czasopisma „Wprost”.”;

6. Agencję Wydawniczo-Reklamowa WPROST zamieszczenie oświadczenia o następującej treści: „MDI i media”. Zamieszczając rzeczony artykuł w czasopiśmie, przyczyniliśmy się̨ do rozpowszechniania opinii o spółce nie znajdujących potwierdzenia w stanie faktycznym, czym naruszone zostało dobro osobiste spółki MDI w postaci dobrej sławy. Agencja Wydawniczo – Reklamowa WPROST – wydawca czasopisma „Wprost”.”.
Wyrok przyjmujemy bez satysfakcji wiedząc ile osób powtarzało przez lata nieprawdziwe zarzuty z premedytacją wymyślane przez Cezarego Łazarewicza. Warto dodać, że na Łazarewiczu ciąży już inny wydany w czerwcu  br. prawomocny wyrok sądu za pomawianie nas jakiego jednak nie wykonuje mimo upływu wyznaczonego przez sąd terminu. W całej sprawie ataku Łazarewicza, Latkowskiego i „Wprost” jest to już czwarty prawomocny wyrok przyznający, że to MDI stało się ofiara brutalnej pseudo-dziennikarskiej nagonki opartej o kłamstwa Cezarego Łazarewicza. Przypomnijmy, że oprócz innego prawomocnego wyroku na Łazarewicza sąd w prawomocnym wyroku stwierdził, że mieliśmy rację pisząc, że Sylwester Latkowski był gangsterem skazanym prawomocnymi wyrokami i ukrywał się w Rosji a Andrzej Klesyk, którego firma sponsorowała „Wprost”, wprowadzał w błąd Ministra Skarbu Państwa.

wyrok SA z 22.09.2017 r.

#Wprost #Łazarewicz #Latkowski #MDI #Klesyk #Lisiecki