MDI wygrało z Łazarewiczem

Sąd Apelacyjny w Warszawie prawomocnie orzekł, że Cezary Łazarewicz ma przeprosić firmę MDI, należącą do Macieja Gorzelińskiego i Rafała Kasprów, za szerzenie w mediach nieprawdziwych informacji na jej temat. Sąd potwierdził, że Cezary Łazarewicz wielokrotnie celowo i świadomie podawał nieprawdę mówiąc, o rzekomych „groźbach” i „szantażach” ze strony firmy MDI.

Cezary Łazarewicz był autorem kilkunastu tekstów i wypowiedzi publicznych, w których pomówił firmę MDI o rzekomo nieetyczne działania polegające na stosowaniu „gróźb” lub „szantaży”. Jego wypowiedzi były powtarzane bezkrytycznie przez wiele osób w środowisku dziennikarskim. Po zbadaniu wszystkich faktów i prawie czterech latach postępowania sąd stwierdził, że takie działania ze strony MDI nigdy nie miały miejsca, a Cezary Łazarewicz wielokrotnie kłamał. W związku z tym sąd nakazał mu przeproszenie firmy MDI. Wyrok jest ostateczny.

Cezary Łazarewicz zgodnie z prawomocnym wyrokiem sądu ma opublikować następujące przeprosiny:
a) na stronie internetowej http://www.gazeta.pl: „Przepraszam MDI sp. z o.o. za to, że w wywiadzie przeprowadzonym z Dominikiem Tomaszczukiem, opublikowanym w dniu 10 września 2013 r. na stronie internetowej http://www.gazeta.pl powiedziałem nieprawdę, jakoby spółka MDI stosowała groźby pod moim adresem. Cezary Łazarewicz”;
b) w radiu RDC: „Przepraszam MDI sp. z o.o. za to, że w dniu 18 września 2013 r. w rozmowie z redaktorem Grzegorzem Chlastą na temat wpływu firm z branży PR na polityków, nadanej w programie Poranek RDC, powiedziałem nieprawdę, jakoby spółka MDI wielokrotnie mi groziła. Cezary Łazarewicz”;
c) na stronie internetowej http://www.wirtualnemedia.pl: „Przepraszam MDI sp. z o.o. za to, że w rozmowie przeprowadzonej przez Krzysztofa Lisowskiego w ramach artykułu pod tytułem „Cezary Łazarewicz: będą kolejne teksty o nieuczciwych działaniach PR-owców”, zamieszczonym w dniu 19 września 2013 r. na stronie internetowej http://www.wirtualnemedia.pl, powiedziałem nieprawdę, jakoby spółka MDI stosowała szantaż i groźby pod moim adresem. Cezary Łazarewicz”.

Jest to kolejny już prawomocny wyrok na korzyść MDI związany z działalnością Cezarego Łazarewicza, który wielokrotnie w nieprawdziwy sposób opisywał działania firmy. MDI wygrała prawomocnie sprawę z PZU S.A i ówczesnym prezesem spółki Andrzejem Klesykiem (przekazywał nieprawdziwe informacje na temat MDI ministrowi skarbu Mikołajowi Budzanowskiemu), a także z byłym redaktorem naczelnym tygodnika „Wprost” – Sylwestrem Latkowskim (pozew dotyczył ujawnienia informacji na temat jego kryminalnej przeszłości).

Prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego to dalszy ciąg walki MDI o obronę dobrego imienia firmy oraz obnażania mechanizmów manipulacji i pomówień zastosowanych świadomie i celowo przez Cezarego Łazarewicza względem firmy i jej właścicieli.