MDI wygrywa prawomocnie proces z Andrzejem Klesykiem i PZU

Andrzej Klesyk, były prezes zarządu PZU SA oraz firma PZU SA, ostatecznie przegrali proces wytoczony spółce MDI oraz jej partnerom zarządzającym Rafałowi Kasprów i Maciejowi Gorzelińskiemu. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił powództwo w całości. Wyrok jest prawomocny.

Sprawa dotyczyła wykonanej przez MDI analizy nieprawidłowości przy informatyzacji PZU SA oraz ujawnionymi na blogu G/K Raport działaniami Andrzeja Klesyka. Ówczesny prezes PZU SA wprowadzał w błąd Ministra Skarbu Państwa Mikołaja Budzanowskiego poprzez przekazywanie mu nieprawdziwych informacji na temat firmy MDI.

Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał w mocy wyrok sądu pierwszej instancji przyznając, że Rafał Kasprów i Maciej Gorzeliński zgodnie z prawdą napisali, iż Andrzej Klesyk manipulował informacjami dotyczącymi należącej do nich spółki MDI, które przekazywał Mikołajowi Budzanowskiemu. Sąd w wyroku stwierdził, że Andrzej Klesyk niezgodnie z prawdą posługiwał się zarzutami o rzekomym anonimowym rozpowszechnianiu informacji przez firmę MDI.

Przypomnijmy, że w pisemnym uzasadnieniu wyroku sądu pierwszej instancji sąd stwierdził, że agencja MDI miała prawo napisać, że Andrzej Klesyk manipulował ministrem Skarbu Państwa. Sąd przyznał rację MDI również w tym, że PZU SA próbowało narzucić w mediach swoją narrację dotyczącą sporu z MDI. Sąd przyznał, że kierowane przez Andrzeja Klesyka PZU SA zbywało próby ustalenia przez MDI prawdy dotyczącej manipulowania Ministrem Skarbu w sprawie przetargu na informatyzację PZU SA.

Sąd w uzasadnieniu wyroku zwrócił uwagę na interesujący mechanizm: „Ocena zasadności powództwa nie może mieć miejsca bez uwzględnienia powiązań między stronami oraz osobami trzecimi, związanymi z przetargiem na informatyzację PZU SA, redakcją „Wprost”, spółką MDI, spółką Asseco, a nawet Kancelarią, której prawnicy reprezentują stronę powodową.”

Przypomnijmy, że były dziennikarz „Wprost” Cezary Łazarewicz na łamach tygodnika w lutym 2014 roku w obszernej publikacji „Czarny PR MDI” pisał o tej sprawie, że: „Proces, który PZU wytoczył właśnie firmie MDI, będzie precedensem, bo ujawni brudne metody, jakie stosują niektóre agencje PR: ANONIMY, POMÓWIENIA I KŁAMSTWA” [pisownia oryginalna „Wprost”].

Proces wykazał, że działania agencji MDI były w pełni zgodne z prawem i nie miały miejsca żadne z zarzucanych przez Andrzeja Klesyka i PZU SA nieprawidłowości. Wręcz przeciwnie, w wyniku procesu zostały ujawnione liczne manipulacje ze strony Andrzeja Klesyka oraz dziennikarza tygodnika “Wprost”.