Łazarewicz przegrał proces z SDP o „hienę”

http://www.press.pl/m/newsy/prasa/pokaz/45089,Cezary-Lazarewicz-przegral-proces-z-SDP-w-sprawie-Hieny-Roku