Pozew

Informujemy, że dzisiaj został złożony prywatny akt oskarżenia przeciwko Sylwestrowi Latkowskiemu o przestępstwo określone w art. 212 § 2 kk w związku z tym, że w dniu 16 września 2013 r. pomówił nas publicznie w swoim oświadczeniu o to, że rzekomo „szantażowaliśmy” jego oraz wydawcę tygodnika „Wprost”. Stwierdzenie to jest kłamstwem.